Kommunal xizmatlar

Mustaqillik yillarida kommunal xo`jaligini isloh etish, sohada huquqiy munosabatlarni tartibga solish, uy-joy fondidan foydalanish va xizmat ko`rsatish tizimiga bozor mexanizmlarini joriy qilish bo`yicha yuzdan ortiq meʼyoriy-huquqiy hujjat qabul qilindi. Аmalga oshirilayotgan ushbu islohotlar, avvalo, aholi turmush farovonligini yuksaltirish va ko`rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishga qaratilgan.